Trafik Levhaları ve Anlamları

Yolu kullananlara yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasına trafik levhaları ve anlamları denir.

Nasıl Belirlenmiştir ?

Trafik levhaları ve anlamları, Avrupa Ekonomik Konseyine üye ülkelerin 8 Kasım 1968 yılında Viyana’da imzalamış oldukları Karayolu Işıklı İşareti ve İşaret Levhaları Anlaşması  ile söz konusu anlaşmanın daha sonraki revizyonlarında yer alan hususlara dayanmaktadır.

Trafik levhaları ve anlamları tasarım ve kullanım esasları ile diğer bazı trafik kontrol elemanlarında söz konusu olan temel esaslara yer verilmekte olup, bu esaslara taşıt trafiğine açık olan tüm kara yollarında uyulması zorunludur. Trafik işaret ve levhaları, yolu kullananlara yol ve çevresinin genel karakteristikleri hakkında gerekli görülen uyarı ve önerilerin yazı ve semboller halinde mesajlarla aktarılmasını sağlarlar. Nizami bir şekilde kullanıldıkları takdirde, trafik işaret levhaları kara yolu güvenliğine büyük ölçüde katkıda bulunurlar.

Trafik İşaretlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

– Standart olmayan işaret ve tesisler  kullanılmamalıdır.

Trafik levhaları ve anlamlarına  uygun bir kararla kullanılması ve bunların sayısının sınırlandırılması gerekir. Trafik işaret levhalarının gereksiz olarak fazla sayıda kullanılmaları, inandırıcılıklarını ve etkinliklerini yitirmelerine neden olur. Bu bakımdan, trafik kontrol elemanları mümkün olduğu kadar az fakat gerektiği kadar çok olmalıdır.

Trafik işaretleri ve tesisleri, trafik güvenliği için büyük anlam ifade ederler. Öyle tesis edilmelidirler ve bakımları öyle yapılmalıdır ki gece-gündüz hareket halindeki bir araçtan rahatça tanınıp anlaşılabilmelidir.

Trafik işaretleri ve tesislerinin amaca uygunluğu, yörenin yabancıları tarafından test edilmelidirler. Yani, işaretleme yöreyi bilenlere göre değil, yörenin yabancılarına zorluk çıkartmayacak şekilde yapılmalıdır.

İşaretlemeyi yapan Kuruluşların, trafik işaretlerini belirtilen esaslar dahilinde ve sadece konulması gerektiği belirtilen durumlarda kullanması gerekmektedir.

trafik işaret ve anlamlarının temel özellikleri
trafik işaret ve anlamlarının temel özellikleri

Temel Özellikleri Nelerdir ?

Trafik levhaları ve anlamları

  • Yeterince dikkat çekici olmalı,
  • Bir ihtiyacı karşılıyor olmalı
  • Basit ve anlamı açık olmalı,
  • Saygı ve itibar ediliyor olmalı,
  • Kolay okunabiliyor olmalı,
  • İşaret ile verilen emrin yerine getirilebilmesi için yol kullanıcılarına yeterli zamanı tanıyor
    olmalıdır.

Yol kullanıcıları sadece sürücü ya da şoförler değildir. Yayalar ve yolcular da yol kullanıcılarıdır. Karayolları Trafik Kanunu 3. Maddesinde kara yolları üzerinde insan, araç ve hayvanların hal ve hareketlerine trafik denilmiştir.

Hayatın olağan akışında da yaşımız kaç olursa olsun trafiğin içerisindeyiz. Çünkü 25 yaşındaki yetişkin bir bireyde, 12 yaşındaki bir çocukta trafiğin içerisindedir.

Ancak kültürümüzden gelen trafik anlayışı sadece araç kullanan kişileri trafiğin içerisinde kabul ediyoruz. Açıklayıcı bir örnek vermek gerekirse 10 yaşındaki bir çocuk bisiklet sürerken motorsuz bir araç kullanarak sürücü olarak trafiğe katılmış olur. Daha da derine inecek olursak 6 yaşındaki bir çocuk otobüs de yolculuk ederek yolcu olarak trafiğe katılmış olur.

Özetleyecek olursak trafikte olmanın yaşı yoktur !

Yaşı kaç olursa olsun trafikte bulunan her bir birey trafik işaretlerine, trafik levhalarına, trafik mevzuatlarına kısacası trafik kurallarına uymak zorundadır.

trafik işaret ve anlamları kaça ayrılır
trafik işaret ve anlamları kaça ayrılır

Trafik İşaretleri Kaça Ayrılır ?

Karayolları genel müdürlüğü resmi web sayfasında trafik işaretleri kategorisi 6 ana başlıkta  sergilemiş olsa da trafik levhaları ve anlamları 9 ana başlıkta toplanmıştır.

Peki bu trafik levhaları ve anlamları nedir tek tek inceleyelim.

Tehlike Uyarı İşaretleri (T-Grubu)

Trafik levhaları ve anlamları T – Grubu Sürücü,yolcu ve yayaları, yol üzerindeki var ise bir tehlike konusunda uyaran ve tehlikenin niteliği konusunda bilgi veren işaretlere tehlike uyarı işaretleri denir.

Sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve seyir hızlarını düşürmeleri gerektiğini bildirir.

Aşşağıda örnek verdiğimiz tehlike uyarı levhaları yoldaki oluşabilecek araç ilearaç, araç ile yaya karşılaşmalarında ve sürücülerin olası bir tehlikeye karşı dikkatli olması konusunda trafik işaretleridir. Tehlike uyarı işaretleri başlığına tıklayarak diğer Trafik levhaları ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Ana-Yol-Tali-Yol-Levhası-T-22-a
Ana-Yol-Tali-Yol-Levhası-T-22-a
Gevşek Malzemeli Zemin levhası
Gevşek Malzemeli Zemin levhası
Refüj Başı Ek Levhası
Refüj Başı Ek Levhası
Dönel kavşak levhası
Dönel kavşak levhası

Trafik Tanzim İşaretleri (TT-Grubu)

Trafik levhaları ve anlamları TT – Grubu Sürücü,yolcu ve yayaları, çeşitli kısıtlamalar ve yasaklar ile ilgili bilgi veren işaretlere trafik tanzim işaretleri denir.

Tanzim kelimesi düzene sokma, düzenleme anlamına gelmektedir. Trafik tanzim işaretleri de, sürücülerin daha dikkatli olmalarını, seyir hızlarını düşürmeleri, belirtilen kısıtlamalara ve yasaklara uymalarını gerektiğini bildirir.

Aşşağıda örnek verdiğimiz trafik tanzim levhaları trafiğin tanzimi konusunda belirtilen kural ve yasakları ifade trafik işaretleridir. Trafik tanzim işaretleri başlığına tıklayarak diğer Trafik levhaları ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Yaya Geçidi levhası
Yaya Geçidi levhası
Dur Levhası TT-2
Dur Levhası TT-2
Okul Bölgesi Azami Hız Sınırı Levhası
Okul Bölgesi Azami Hız Sınırı Levhası
Sağa Dönülmez Levhası
Sağa Dönülmez Levhası

Trafik Bilgi İşaretleri (B- Grubu)

Trafik levhaları ve anlamları B – Grubu bilgi işaretleri sürücü,yolcu ve yayaları, yol güzergahı üzerinde yol ve yolun çevresinde yol ve trafik durumu hakkındaki bilgi veren işaretlere bilgi işaretleri denir.

Diğer trafik işaret ve levhalarında olduğu gibi Bilgi işaretleri de, sürücülerin daha dikkatli olmalarını ve seyir hızlarını düşürmeleri gerektiğini bildirir.

Aşağıda örnek verdiğimiz bilgi işareti levhası yolun ana yol olduğu hakkında bilgi vermektedir. Bilgi işaretleri başlığına tıklayarak diğer Trafik levhaları ve anlamlarına bakabilirsiniz.

ana yol levhası b-38
ana yol levhası b-38

Durma ve Park Etme İşaretleri (P-Grubu)

Trafik levhaları ve anlamları P – Grubu işaretleri araç kullanıcılarının bir başka deyişle sürücülerin araçlarını durdurabilecekleri veya park edebilecekleri yerlerin düzenlenmesi Durma ve Park Etme İşaretleriyle belirlenen trafik işaretleridir.

Sürücülerin Durma ve Park Etme İşaretleri ile belirtilen kısıtlamalara ve yasaklara uymalarını gerektiğini bildirir.

Aşağıda örnek verdiğimiz Durma ve Park Etme İşaret levhaları park yerilerini veya park etmenin yasak olduğunu bildiren trafik levhalarıdır. Durma ve Park Etme işaretleri başlığına tıklayarak diğer Trafik levhaları ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır Levhası P-2
Duraklamak ve Park Etmek Yasaktır Levhası P-2
Metrodan Yararlanacaklar İçin Park Yeri P-3-g
Metrodan Yararlanacaklar İçin Park Yeri P-3-g
Kapalı Park Yeri Levhası P-3-e
Kapalı Park Yeri Levhası P-3-e

Park Etmek Yasaktır Levhası P-1
Park Etmek Yasaktır Levhası P-1

Yeni Standart Trafik İşaretleri

Yoldaki olası tehlike veya bilgi verilmesi gerek duyulan haller için kullanılan trafik levhaları ve anlamlarına Yeni Standart Trafik İşaretleri denir.

Diğer trafik işaret ve levhalarında olduğu gibi Yeni Standart Trafik İşaretleri de, sürücülerin daha dikkatli olmalarını, seyir hızlarını düşürmeleri, belirtilen kısıtlamalara, yasaklara ve uyarılara uymalarını gerektiğini bildirir.

Aşağıda örnek verdiğimiz Yeni Standart Trafik İşaretleri levhaları son zamanlarda ihtiyaç duyulan ve gerek görülen trafik levhalarıdır. Yeni Standart Trafik İşaretleri başlığına tıklayarak diğer Trafik levhaları ve anlamlarına bakabilirsiniz.

Trafik Sıkışıklığı levhası
Trafik Sıkışıklığı levhası
Trafik Elektoronik Denetleme Levhası EDS B-61-c
Trafik Elektoronik Denetleme Levhası EDS B-61-c

Yatay İşaretlemeler

Trafik levhaları ve anlamları sadece düşey olarak işaretlerle belirlenmez yatay olarak ta işaretlenebilir. Kısacası yatay işaretlemelerle belirlenen yol çizgileridir.

Sürücülerin veya yayaların yatay işaretlemeler ile belirtilen kısıtlamalara ve yasaklara uymalarını gerektiğini bildirir.

Aşağıda örnek verdiğimiz yatay işaret aksine bir trafik işaret veya trafik levhası yok ise öndeki taşıt geçilebilir anlamı taşımaktadır. Yatay işaretlemeler başlığına tıklayarak diğer Trafik levhaları ve anlamlarına bakabilirsiniz.

kesikli çizgi yol işareti yatay işaretleri
kesikli çizgi yol işareti yatay işaretleri

Trafik Levhaları ve Anlamları Güncel Listesi

Elbette verilen örnekleri çoğaltmak mümkün ancak uzun uzadıya bütün trafik levhaları ve anlamlarını bir yazımıza sığdırmamız mümkün değildir.

Ancak trafik levhaları ve anlamları yazımızın devamında size trafik levhaları ve adları olan bu imkanı sunacağız kazasız günler dileriz.

Yatay trafik işaretleri ve anlamları
Yatay trafik işaretleri ve anlamları
durma ve park etme işaretleri anlamları
durma ve park etme işaretleri anlamları
Yeni standart trafik işaretleri anlamları
Yeni standart trafik işaretleri anlamları
trafik tanzim işaretleri nelerdir
trafik tanzim işaretleri nelerdir
tehlike uyarı işaretleri-Tehlike Uyarı işaret Levhaları Nedir
tehlike uyarı işaretleri-Tehlike Uyarı işaret Levhaları Nedir
trafik bilgi işaretleri nedir
trafik bilgi işaretleri nedir

Tramvaydan Yararlanacaklar İçin Park Yeri Levhası P-3-h

Park Yeri Tranvaydan Yararlanacaklar İçin P-3-h Durma ve Park Etme İşaretleri Tranvaydan Yararlanacaklar için Park Yeri Levhası, işaretin bulunduğu yerde…

Devamını Oku »

Motorsiklet Giremez Levhası TT-7

Motorsiklet Giremez Levhası TT-7 Trafik Tanzim İşaretleri Motorsiklet Giremez Levhası, motosiklet girişinin yasak olduğunu bildirir. Motorsiklet Giremez Levhası daha ziyade…

Devamını Oku »

Yol Ver Levhası TT-1

Yol Ver Levhası TT-1 Trafik Tanzim İşaretleri Yol Ver Levhası, ana yol-tali yol kavşaklarında, tali yoldan kavşağa yaklaşmakta olan sürücülerin…

Devamını Oku »

Dikkat Levhası T-20

Dikkat Levhası T-20 Tehlike Uyarı İşaretleri Dikkat levhası, tehlike uyarı işaretleri (T Grubu) ile belirlenen tehlikeler dışında kalan diğer tehlikeler…

Devamını Oku »

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Levhası T-26

Kontrolsüz Demiryolu Geçidi Levhası T-26 Tehlike Uyarı İşaretleri Kontrolsüz Demiryolu Geçidi levhası, bariyersiz olan hemzemin geçit hakkında uyarıda bulunmaktadır. Kontrolsüz…

Devamını Oku »

Tehlikeli Viraj Yön Levhası T-33-c

Tehlikeli Viraj Yön Levhası T-33-c Tehlike Uyarı İşaretleri Tehlikeli Viraj Yön Levhası, görüşü artırmak ve sürücülere daha iyi kılavuzluk sağlamak…

Devamını Oku »

At Arabası Giremez Levhası TT-13

At Arabası Giremez Levhası TT-13 Trafik Tanzim İşaretileri At Arabası Giremez levhası, at arabası girişinin yasak olduğunu bildirir. At Arabası…

Devamını Oku »

Motorsiklet Harici Taşıt Trafiğine Kapalı Yol Levhası TT-6

Motorsiklet Harici Taşıt Trafiğine Kapalı Yol Levhası TT-6 Trafik Tanzim İşaretleri Motorsiklet Harici Taşıt Trafiğine Yol Kapalı Levhası, sepetsiz motosikletler…

Devamını Oku »

Yüklü Ağırlığı Tondan Fazla Taşıt Giremez Levhası TT-24

Yüklü Ağırlığı Tondan Fazla Taşıt Giremez Levhası TT-24 Trafik Tanzim İşaretleri Yüklü Ağırlığı Tondan Fazla Taşıt Giremez levhası yüklü ağırlığı…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu