Trafik Sözlüğü

Çeki listesi nedir?

Çeki listesi, ticari faturada listelenen mallar farklı tip, tip ve ağırlıktaki kaplara yerleştirildiğinde her bir kapta bulunan mal miktarını belirtmek için hazırlanan bir belgedir.

Çeki listesi, satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte veya beyan sahibi tarafından oluşturulabilir.
Ağırlık vergisine tabi eşya için çeki listesi; Beyan edilen eşyanın, tarife tablosunda gösterilen dara ve net ağırlık, adet, baş ve hacim gibi vergiye tabi ölçülere göre hazırlanması gerekmektedir. Çeki listesindeki değerler, fatura ve konşimentodaki değerlerden farklı olmamalıdır. Beyanname ekinde gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereken belgelerden biri olan çeki listesi, hasar durumunda sigorta şirketleri tarafından da talep edilebilmektedir. Çeki listesi alıcı ülke gümrüğü için yabancı dilde (çeki listesi) oluşturularak alıcıya gönderilir.

Paketler, satıcı tarafından, içindeki malların cinsi ve miktarı belirtilecek şekilde hazırlanır. Bir başka deyişle, ambalajın içeriğini ve ambalajdaki malları gösteren listelerdir. Eşyanın gümrük idareleri tarafından yabancı gümrüklerde rastgele numune alma prosedürü ile kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca yabancı alıcılar, ihracatçı tarafından kendilerine gönderilen çeki listesine göre malları çeşitli perakende veya toptan satış yerlerine gönderebilirler. Çeki listeleri, alıcının iç dağıtımında bu açıdan yardımcı olur. Dökme olmayan ve paketleri açmaya gerek kalmadan paket halinde gönderilen eşyanın her bir paketin miktar ve boyutları ile paket adedini gösteren belgedir. Böylece koli listesi, gümrükleme sırasında sayma, yükleme ve taşıma sırasında gümrük idaresine ve nakliye şirketine rahatlık sunar. Koli listesi, ambalaj, kutu, sandık ve balyalardaki eşyanın cinsini, boyutunu ve rengini gösterdiğinden, ithalatçının paketleri açmadan dağıtma imkanı vardır.

Çeki listesi hangi bilgileri içerir?

 • Çeki listesi ayrı bir belge olarak düzenlenmişse hangi fatura olduğunun anlaşılması için faturanın referans numarası ve tarihi verilmelidir.
 • Her ürün tipi için paket sayısı (paket sayısı) belirtilmelidir.
 • Her paket numaralandırılmıştır. Çeki listesindeki her bir ürün için koli sayısı da ayrı bir sütunda verilmelidir.
 • Her paketin içinde ne olduğu açıkça belirtilmelidir.
 • Her paketin dış boyutları çeki listesinde yer almalıdır.
 • Her paketin brüt ağırlığı beyan edilmelidir.
 • Malın nasıl paketlendiği belirtilmelidir. Mallar palet üzerine konuyorsa bu, özel taşıma koşulları isteniyorsa bu belirtilmelidir.
 • Adres ve numaralar paket üzerinde yer almalıdır.
 • kurulacak toplam paket sayısı,
 • metreküp cinsinden toplam kargo hacmi,
 • Kargonun ambalajsız net ağırlığı,
 • İhraç edilen yükün toplam brüt ağırlığı, belirtilmelidir.

Ana konular ve dikkate alınması gereken noktalar:

Fatura referans numarası çeki listesinde yer almıyorsa, düzenlenen belgelerden hangisine karşılık geldiğini belirlemek zor olabilir. Bu nedenle paket listesinde ilgili faturanın numarası ve tarihi belirtilmelidir.

Aynı cins ürün içeren paket sayısı belirtilmezse yüklemenin kontrol edilmesi daha zordur. Bu nedenle her ürün tipi için paket adedi listede yer almalıdır.

Numarasız veya yanlış numaralandırılmış paketlerde, gümrük idareleri ve alıcı tarafından itirazlar olabilir. Bu nedenle her bir paketin tek tek numaralandırılmasına ve bu numaralandırmada numaraların ardışık olmasına dikkat edilmelidir ki arada numara atlanmasın. Bu süreçte hangi numaraların kullanıldığı ihracatçı ile ithalatçı arasında netleştirilmelidir. Ancak hatalardan kaçınmak için olabildiğince basit ve olabildiğince kısa bir sistem oluşturulması önerilir.

Her bir paketin içeriği doğru bir şekilde belirtilmemişse ürünleri tek tek tanımlamak zordur. Koli listesinde verilen ürün tanımlarının faturadaki tanımlarla uyumlu olmasına özen gösterilmelidir. Bu, belirli belirsizliklerin ve itirazların ortaya çıkmasını önler.

Paket boyutları ve ölçü birimleri listelenmezse sorunlar çıkabilir. Bu nedenle ambalajların dış ölçüleri ve ölçü birimleri mutlaka belirtilmelidir.

Paket ağırlıkları ve ağırlık birimleri listelenmezse gecikmeler olabilir.

Paketlemenin nasıl yapılacağı, palet sisteminin kullanılıp kullanılmayacağı belirtilmezse gecikmeler yaşanabilir. Ambalaj türünü açıkça belirtmek mantıklıdır. Bazı ülkeler saman, hasır veya tahta (ahşap) kullanan ambalaj türlerine kısıtlamalar getirmektedir. Eğer paketler palete yüklenmiş ise bu durum listede belirtilmelidir. Aksi takdirde, ilgili taşıma cihazı mevcut olmayabilir. Özel taşıma koşulları gerekebileceğinden, herhangi bir durum listede belirtilmelidir.

“İşaretler ve Numaralar”“İşaretler ve Numaralar”, paketlerin gönderildiği adrese paketlerin üzerinde yazılanlara karşılık gelen özel bir nakliye terimidir. Genel olarak, her paketin üzerinde alıcının numarası, adresi ve tam adı bulunur ve bunun yapıldığını belirtmek için faturada “eksiksiz” ibaresi bulunur.
“Adreslenen” terimi belirtilir.

Listede toplam paket sayısı eksikse, gümrükte sevkiyatın kontrol edilmesinde gecikmeler olabilir. Kargo, örneğin tahta kasalar ve kartonlar dahil olmak üzere karışık bir partiyse, her bir paket türü için toplam, çeki listesinin uygun bölümünde rapor edilmelidir.

Kurulu paket miktarının belirtilmemesi de gecikmeye neden olacaktır. Toplamda
Hacim değeri, her paketin dış boyutları ile bu sayıların toplamının çarpılmasıyla elde edilir ve aynı boyuttaki toplam paket sayısı elde edilir.

Ambalajsız kargonun net ağırlığının unutulması yanlış anlaşılmalara ve ek maliyetlere neden olabilir. Net ağırlık, tüm yükün sarılmış brüt ağırlığından paket ağırlığının çıkarılmasıyla elde edilir. Bazı ülkeler ithalat vergilerini net ağırlığa göre belirlediklerinde bunu doğru yapmak özellikle önemlidir.

Taşıma bedellerinin toplam brüt ağırlık üzerinden belirlendiği durumlarda, listede verilen toplam brüt ağırlık değeri referans olarak alınacaktır. Bu nedenle toplam brüt ağırlık doğru olarak belirtilmelidir. Listelememek veya unutmak ek maliyetlere ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir.

İhracatçı çeki listesini hazırlarken nelere dikkat etmelidir?

Hususlar (Kontrol Listesi)
1- Çeki listesinde fatura numarası ve tarihi bulunmalıdır.
2- Paket numaralarının ve diğer kapların üzerindeki bilgilerin doğru olduğundan emin olunması ve tek tek mal kalemleri için görüntülenen miktarların karşılaştırılması önemlidir.
3- Her bir mal kalemi için verilen açıklamalar yeterli ve fatura bilgileri ile tutarlı olmalıdır.
4- Her paket için koli ebatları ve içindeki eşyanın ebatları ayrı ayrı belirtilmelidir.
(net ve brüt). Hesaplamaların doğruluğu kontrol edilmelidir.
5- Her paket ve içindekiler için net ve brüt ağırlık hesaplanmalıdır. Ondalık kısımlar ihmal edilebilir.
6- Kullanılan ambalaj türü açıklanmalıdır.
7- Paketlerin üzerindeki “alıcı adresi” ve paket numaraları kontrol edilmelidir.
8- Sevk edilen malın toplam koli adedi her bir koli tipi için ayrı ayrı belirtilmelidir.
Örnek: 15 kutu
5 ahşap kutu
3 jüt balya

Gümrük yönetmeliğinde yer alan çeki listesi

Çeki listesi
MADDE 117 – (1) Çeki listesi, bir faturada belirtilen eşyanın farklı cins, cins ve ağırlıktaki konteynerlere konması halinde, her bir konteynerde bulunan eşya miktarını belirtmek üzere düzenlenen belgedir.
(2) Çeki listesi, fatura ile birlikte satıcı veya gönderici veya başvuru sahibi tarafından oluşturulabilir.
(3) Ağırlığı üzerinden vergiye tabi eşya için çeki listesi, beyan edilen eşyanın gümrük tarife tablosunda yer alan dara ve net ağırlığı, adedi, başı ve hacmi gibi vergiye ilişkin boyutları esas alınarak oluşturulur. .

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu