Sigorta Hukuku

Trafik Kazası Kusur Oranı İtirazı

Trafik kazalarında tarafların ihlal ettiği kurallar dikkate alınarak kusur oranları belirlenir. Kusur oranı nedir, kusur oranı itirazı nasıl yapılır, itiraz süreci ne şekilde işler, itiraz dilekçesi nasıl yazılır gibi soruların cevabını sizler için bu başlık altında derledik. Kusur oranı raporunda yanlış bir karar verildiğini ve hatalı olmadığınızı düşünüyorsanız itiraz etme hakkına sahip olduğunuzu söylemek isteriz. Bu süreci doğru bir şekilde yönetebilmek ve donanımlı bilgi sahibi olmak için yazının devamına göz atabilirsiniz.

İsterseniz hiç vakit kaybetmeden 👉 kusur oranı itirazı 👈 bağlantısına tıklayarak hızlıca itiraz dilekçesine ulaşabilirsiniz.

Trafik Kazalarında Kusur Oranı Nedir?

Trafik kazası, karayolunu kullanan araçların başka bir araca, yayaya, ağaca, hayvana ya da nesneye çarpması durumudur. Bu kazalar, ölüm, yaralanma ya da maddi hasarla sonuçlanabilir. Kazayı yapan, kazayla ilgisi olan sürücü veya yayaların ihlalleri, önceden belirlenmiş trafik mevzuatları dahilinde belirlenir. Bu ihlallere karşılık gelen maddelerin yüzdesi üzerinden hesaplanacak orana ise “kusur oranı” denir.

Kusur oranı, kazada tarafların ne kadar hatalı olduğunu belirler. Bu oranı trafik görevlileri, trafik bilirkişileri ve Sigorta Birliği Merkezi tramer komisyonu, trafik mevzuatları kapsamında değerlendirir ve belirler. Asli ve tali kusur sayılan haller, kusur oranının belirlenmesini sağlar.

Trafik Kazalarında Kusur Oranları Nasıl Belirlenir?

Trafik kazalarında tarafların mağduriyetlerinin ve maddi hasarlarının giderilebilmesi için kusur oranının belirlenmesi gerekir. Bilirkişilerin raporları kusur oranını belirlemede önem arz eder. Peki trafik kazalarında kusur oranları hangi maddelere göre belirlenmektedir?  

Kazayı meydana getiren eylemin ya da ihlalin neden gerçekleştiği sorgulanarak kusur oranı maddeleri belirlenir. Trafikte yapılan ihlaller ise asli ve tali haller olmak üzere ayrılır. Kazaya sebebiyet veren ve kusur oranını artıran asli hallere bir bakalım.

Asli Kusurlu Sayılan Haller

 • Görevlilerin dur ihtarında ya da kırmızı ışıkta geçme (84/A maddesi)
 • Taşıt giremez levhasına uymama ya da karşı şeritte ters bir şekilde seyretme (84/B)
 • Şerit sayısı iki ve daha fazla olan yollarda karşı şeride girme durumu (84/C)
 • Öndeki araca takip mesafesini korumama sebebiyle çarpma (84/D)
 • Yasak olduğu durumlarda öndeki aracı geçme (84/E)
 • Şerit değiştirme manevrasını yanlış yapmak (84/F)
 • Şerit ihlali (84/G)
 • Kavşakta geçiş hakkına sahip araca yol vermemek (84/H)
 • Yolun dar olduğu yerlerde geçiş önceliğinin ihlali (84/İ)
 • Belirtilen manevraları yanlış yapmak (84/J)
 • Zorunlu haller dışında karayolu üzerinde durmak (84/K)
 • Park halindeki arabaya çarpmak (84/L)

Sürücülerin tabi olduğu asli haller bunlardır. Bunlardan birinin ya da birkaçının ihlali halinde yaşanacak kazada kuralları ihlal eden kişinin kusur oranı yüksek çıkar.

Tali Kusurlu Sayılan Haller

 • Farları bozuk olan araba kullanmak (30/1-A)
 • Herhangi bir eksikliğe ya da bozukluğa sahip olan araç kullanmak (30/1-B)
 • Yönetmelikle talep edilen araç ve gereçleri araçta kullanıma uygun şekilde bulundurmamak (31/1-A)
 • Taşıtlara ait yolda hayvan sürüsü götürmek (46/3)
 • Trafik levha ve işaretlerine uymamak (47/1-C)
 • Trafik güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunmak (47/1-D)
 • Belirlenen promilin üzerinde alkolle araç kullanmak (48/5)
 • Hız sınırının bir miktar üstünde araba kullanmak (51/2A)
 • Hız sınırının %50 üstünde araç kullanmak (51/2-C)
 • Kavşağa yaklaşırken hızı azaltmamak (52/1-A)
 • Hava durumuna ve trafiğe uygun araç kullanmamak (52/1-B)
 • Yolcu indirmelerini sağ taraftan yapmak (58)
 • Motosiklet gibi araçları kaldırımda kullanmak (66)

Asli haller dışındaki kusurlar tali kusur sayılır.

Kusur Oranı Hesaplama

Kusur oranı hesaplama, Karayolları Trafik Kanunu ve trafik kazalarıyla ilgili yönetmelikte belirtilen maddelere göre yapılmaktadır. Bu maddeler asli ve tali olmak üzere ikiye ayrılır. Asli maddeler, trafikte kazanın meydana gelmesine sebep olan asıl sebeplerle ilgiliyken tali maddeler ise asli haller dışındaki, ikinci ihlalleri kapsar.

Asli kusurlu haller, trafik kanununda belirtilen maddelerden bir ya da birkaçının ihlaliyle gerçekleşir. Bu kusurların neler olduğu Karayolları Trafik Kanunu’nda trafik kazalarıyla ilgili yönetmeliğin 84. maddesinde bildirilmiştir. Bunun dışında kalan haller ise tali kusurdur. Tali kusurlar, dalgınlık, fark etmeme gibi durumlarda gerçekleşebilir. Bu ihlallerin karşılığında genel olarak para cezası uygulanır.

Trafik kazalarında asli ve tali kusurun belirlenmesinin sebebi, kazayı meydana getiren nedene ulaşmaktır. Kazayı inceleyen görevli ve bilirkişilerin de öncelikli amacı kazanın neden gerçekleştiğini tespit etmektir. Yapılan incelemede tarafların hangisinin ne kadar hatalı olduğu belirlenir. Peki kusur oranı hesaplama işlemi nasıl yapılır? Sigorta şirketlerinin verilerine göre asli kusurlu %75, tali kusurlu ise %25 oranında kusurludur. Sigorta tahkim bilirkişileri ve adli bilirkişilerin sunduğu oran ise bundan farklıdır. Bu bilirkişiler kusur oranını şu şekillerde değerlendirebilir:

 • Asli – Tali
 • %15 – %85
 • %20 – %80
 • %40 – %60
 • %50 – %50 vs.

Sigorta şirketlerinin sabit kusur oranı yüzdelerine karşın bilirkişilerin raporlarındaki oranlar daha değişkendir. Bunun sebebi, alanında uzman kişilerin kusur oranına dair evrak düzenlerken kişisel deneyim ve kanaatlerine başvurmalarıdır.

Kusur Oranı Sorgulama

Trafik kazası geçirdikten sonra karşı tarafla anlaşmalı olarak bir tutanak düzenleyip imzaladıysanız tramer internet sayfasından kazadaki kusur oranınızı sorgulayabilirsiniz. Kusur oranı hesaplamak için kullanabileceğiniz aplikasyon ve internet siteleri de mevcuttur. E-Devlet üzerinden sorgulama yapmayı da deneyebilirsiniz.

Uzman Görüşü ile Bilirkişi Arasındaki Fark Nedir?

Bilirkişi, mahkeme ya da yetkili kurum tarafından kaza oranına itiraz dilekçesini incelemek, değerlendirmek üzere atanmış kişidir. Uzman kişi ise resmî kurumların yönlendirmesiyle hareket eden değil özel talep üzerine başvurulan kişilerdir. Bununla birlikte uzman kişiler de bilirkişi olma yetkisine sahiptir.

Kusur Oranına İtiraz Süresi

Trafik kazalarında kusur oranına itiraz etme süreniz kazanın türüne göre farklılık gösterir. Kazanın türü üçe ayrılır. Bunlar:

 • Maddi Hasarlı Trafik Kazası: Kaza sonucunda bedenen bir zarar görmediyseniz ve yalnızca aracınızda bir hasar meydana geldiyse buna maddi hasarlı trafik kazası denir. Geçirdiğiniz kaza bu niteliği taşıyorsa tarafınıza iletilen kusur oranı tespiti raporuna en geç 2 yıl içinde itiraz dilekçenizi sunmalısınız.
 • Yaralamalı Trafik Kazası: Aracınızda meydana gelen hasarın yanı sıra siz de zarar gördüyseniz, uzuvlarınızda kırılma ve vücudunuzda yaralanma gibi durumlar yaşadıysanız bu kazaya yaralamalı trafik kazası denir. Yaralamalı trafik kazasında bilirkişiler tarafından tutulan rapora itiraz etmek istiyorsanız itiraz edebileceğiniz süre raporun tarafınıza iletilmesinden itibaren 8 yıldır.
 • Ölümlü Trafik Kazası: Kaza türlerinin sonuncusu olan ölümlü trafik kazası, olay gerçekleştikten sonra kaza yerinde ya da kazadan kısa bir zaman sonra kazaya karışan en az bir kişi hayatını kaybederse meydana gelen kazadır. Bu durumla ilgili kusur oranı hakkında tutulan tutanağa itiraz etme süreniz ise 15 yıldır.

Neden Kusur Oranına İtiraz Etmelisiniz?

Kusur oranı itirazı neden önemlidir? Trafik kazalarında kusurlu sayıldığınız hallerde yaşadığınız maddi kaybı sigorta şirketleri karşılamaz. Bir trafik kazasına karıştığınızda ve kusur oranı sizin aleyhinize sonuçlanacak şekilde değerlendirildiğinde sigorta şirketi kaza yaptığınız karşı tarafın hasarının bir kısmını karşılar. Fakat sizin kendi arabanızdaki hasarı ve maddi kaybınızı yine kendinizin telafi etmesi gerekir.

Kusur oranının sizi haklı bulduğu oran arttıkça maddi kaybınızın karşılanma oranı da artacaktır. Mesela, kazada %100 oranında kusurlu bulunduğunuz takdirde sigorta şirketi, karşı tarafın hasarının 43 bin lirasını karşılayacak ama sizi desteklemeyecektir. Ya da varsayalım ki %50 oranında siz kusurlusunuz. Bu durumda:

 • Aracınızda meydana gelen hasarın yarısını sigorta şirketinden talep edebilirsiniz,
 • Hasar sonucu aracınızın satışında gerçekleşecek değer kaybının yarısını alabilirsiniz,
 • Aracınız perte çıktıysa toplam ücretin yine yarısını alma hakkında sahip olursunuz,
 • Trafik kazası yaralanma ya da ölümle sonuçlandıysa tazminatın yarısını alabilirsiniz,
 • Karşı tarafta meydana gelen hasarın tamamını değil yalnızca yarısını ödemeniz gerekir.

Bir başka ihtimal olan trafik kazasında %25 oranında kusurlu bulunma ihtimalinizi değerlendirelim. Bu durumda ise %75 oranında siz haklısınız demektir. Aracınızda 100.000 ₺ tutarında bir masraf varsa sigorta şirketi size 75.000 ₺ ödeme yapacaktır. Geriye kalan masrafı ise siz ödersiniz.

Bu örnekleri vererek kusur oranı itirazı işleminin önemini size anlatmak istedik. Kusur oranı belirlenirken yetkililer, bilirkişiler ve trafik görevlileri tarafından yapılan hatalar yüzünden gereğinden fazla masraf yapmak ya da sigorta poliçesine yüksek bedeller ödemek zorunda kalabilirsiniz. Tüm bunların önüne geçmek ve aracınızda oluşan hasarın en azından bir kısmını karşılamak için kusur oranına itiraz etmelisiniz. Değişen kusur oranı, sizi kazadan olabilecek en az zararla çıkarabilir.

Kusur Oranına İtiraz Nereye Yapılmalıdır?

Neden kusur oranına itiraz etmeniz gerektiğini ve itiraz ettiğiniz zaman sahip olacağınız avantajları izah ettik. Peki kusur oranına itiraz için nerelere başvurabilirsiniz?

Trafik görevlileri, trafik bilirkişileri ya da Sigorta Birliği Merkezi tramer komisyonu tarafından ilgili maddeler kapsamında düzenlenen ya da kaza yapan tarafların imzalayarak oluşturduğu kaza tutanağı resmi bir evraktır. Bu evraktaki karar hüküm niteliğinde olduğu için kusur oranı itirazı işlemini de ancak resmi yollarla yapabilirsiniz. Trafik kazası tespit tutanağında belirlenen kusur oranına itiraz etmek için bir itiraz dilekçesi yazmanız gerekir. Peki bu dilekçeyle nerelere başvurabilirsiniz?

Tramer Merkezi

Tramer merkezi, yalnızca maddi hasarlı trafik kazaları hakkında değerlendirme yapma yetisine sahiptir. Çünkü yaramalı ve ölümlü trafik kazaları adli vaka kapsamına girer. Adli vaka kapsamına giren bu kazaların kusur oranı ise kolluk kuvvetleri tarafından düzenlenir.

Ayrıca tramer merkezi, maddi hasarlı trafik kazalarını değerlendirirken sadece Karayolları Trafik Kanunu ilgili yönetmelikteki 84. maddeye göre asli kusur maddelerini dikkate alır. Tali kusur maddelerini görmezden geldiği için mağduriyetinizin giderileceğinin ve itiraz dilekçenizin olumlu sonuçlanacağının bir garantisi yoktur.

Trafik Mahkemesi

Trafik mahkemesi, Karayolları Trafik Kanunu’nun belirlediği mevzuata göre trafik suçlarını yargılayan özel mahkemedir. Fakat artık işlem yapmamaktadır çünkü kapatılmıştır.

Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemesi

Kusur oranı itirazı işlemi için bu mahkemelere de başvurabilirsiniz. Talebinizi ifade ettiğiniz dilekçeniz ile bu mahkemelere başvurduğunuz takdirde mahkeme kararıyla bir bilirkişi atanır. Bilirkişi raporları inceler, keşif yapar, eski kararı değerlendirir ve mahkeme tarafından yeni karar açıklanır.

Yeni karar sizin çıkarlarınıza ters düşüyorsa yine bir bilirkişi atanmasını talep edebilirsiniz. Bu durumda tekrar raporlar incelenir, keşifler yapılır ve yeni bir karar daha çıkar. Yalnız bu sefer de karar karşı tarafın çıkarlarına ters düşerse onlar da itiraz edebilir. Sonuç nihayetlenene kadar aradan uzun bir zaman geçebilir. Üstelik kusur oranına itiraz dilekçesini siz sunduğunuz için tüm başvuru ücretlerini de karşılamanız gerekir. Hatta başvurunuzda usul hatası varsa senelerce uğraşsanız da bir sonuç almanız mümkün değildir.

Sigorta Tahkim Komisyonu

Sigorta Tahkim Komisyonu, kusur oranı itirazı için usule uygun bir başvuru yaptığınız takdirde 3-4 gibi kısa bir süre içinde kolayca sonuç alabileceğiniz bir kurumdur. Bu komisyon, Sigorta Birliği Merkezi kapsamında hizmet verir. Sigortalı kişi, araç, nesne ve sigorta merkezi arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturma işlevi vardır.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na kusur oranına itiraz dilekçenizle başvurduğunuzda birtakım ödemeler yapmanız gerekir. Bunlar:

 • Başvuru ücreti,
 • Bilirkişi ücreti,
 • Hakem ücreti,
 • Yargılama giderleri olarak sıralanmaktadır.

Asliye Hukuk ve Ticaret Mahkemesi gibi burada da işlemler için ücret ödemeniz gerekir. Fakat itirazınızın lehinize sonuçlanma olasılığı burada çok daha yüksektir. Usule uygun hareket ettiğiniz takdirde sorun yaşamazsınız.

Kusur Oranına İtiraz Dilekçesi

Kusur oranı itirazı için hazırladığınız dilekçeyi en doğru şekilde sunmanız ve başvuru sürecini olması gerektiği gibi yönetebilmeniz için alanında uzman kişilerden yardım alabilirsiniz. Neden itiraz ettiğinizi, neye karşı çıktığınızı, sahip olduğunuz hakları bilmeden ve herhangi bir dayanağı olmayan iddialarla yaptığınız itiraz size olumlu bir sonuç kazandırmaz. Aksine sıkıntı yaşayabilirsiniz. Peki kusur oranı itirazı için dilekçe nasıl yazılır, nelere dikkat etmelisiniz? Gelin bunlara birlikte göz atalım.

İtiraz Etmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

 • Kusur oranınızın değişme ihtimali var mı?
 • Trafik kazasının türüne göre itiraz etme süresi geçti mi?
 • Kusur oranı değiştiği takdirde buradan sağlayacağınız bir kazanç var mı?

Eğer aracınız kaskoluysa kusur oranınız yüksek olsa bile kasko hasarınızı karşılayacaktır. Bu durumda kusur oranına itiraz etmenizin sizin için hiçbir getirisi yoktur. Aksine dosya masrafı gibi giderleri karşılamak durumunda kalırsınız ve zaman kaybedersiniz. Tabi bu durum maddi hasarlı kazalar için geçerlidir. Yaralamalı ya da ölümlü bir kazaya karıştıysanız tazminat hakkınızı talep etmelisiniz.

Trafik kazalarının üç türe ayrıldığından ve bu türlere göre kusur oranına itiraz sürelerinin de değişiklik gösterdiğinden bahsetmiştik. İtiraz etmek için bu süreyi aştıysanız yani itirazda zaman aşımı varsa dilekçeniz usule uygun olmadığı gerekçesiyle işleme alınmaz.

Trafik Kazalarında Kusur Tespiti

Sürücü ya da yayaların trafikte belirlenen kurallara uymayarak kazaya sebebiyet vermesine kusur maddesi denir. Önceden kusur oranı hesaplanırken 8 üzerinden bir değerlendirme yapılır ve kusur 2/8, 8/8 gibi oranlarla ifade edilirdi. Yaklaşık on yıldır kusur oranının hesaplanma şekli farklı uygulanmaktadır.

Bilirkişi kazayla ilgili değerlendirme yaparken asli ve tali halleri göz önünde bulundurur. Elbette son kararı vermek bilirkişilerin kanaatlerini de dikkate alarak hakimlere aittir. Peki kazada %100 kusurlu olma durumu nedir? Kaza tamamen sizin ihlal ettiğiniz asli ve tali haller neticesinde gerçekleştiyse ve bilirkişiler de sizin hatalı olduğunuzu söylüyorsa %100 kusurlu olmuş oluyorsunuz. Aracınızın kaskosu yoksa da tüm maddi hasarı kendi bütçenizden karşılamanız gerekiyor. Verilen kararın aksine kazada tüm hatanın sizde olmadığını düşünüyorsanız kusur oranına itiraz işlemi hakkında verdiğimiz detaylı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Arkadan Çarpmalarda Sigorta Yaptırımları

Takip mesafesini korumayarak öndeki araca arkadan çarpmanın asli kusur olduğunu söylemiştik. Evet, aynı istikamette arka arkaya giden araçlardan arkadaki öndekine çarparsa kural ihlali yapmış olur. Yalnız bu kuralı değiştiren bazı detaylar vardır. Siz kendi şeridinizde seyrediyorken bir araç ani şerit değişikliğiyle sizin önünüze geçer ve aniden durursa gerçekleşen kazada siz hatalı sayılmazsınız.

Sigorta şirketleri standart kurallara göre hareket ettikleri için bu durumda yine de arkadaki aracı suçlayabilir. Böyle bir kazayla karşı karşıya gelirseniz kusur oranına mutlaka itiraz etmelisiniz.

Bu yazımızda trafik kazaları sonucunda kusur oranının nasıl ve neye göre hesaplandığından, bu kusur oranına itiraz etmeniz halinde hangi haklara sahip olacağınızdan ve kusur oranı ile ilgili diğer detaylardan bahsettik. Merak ettiklerinizi aydınlatabildiğimizi umar, kazasız yolculuklar dileriz.

Dilerseniz başvuru formunu doldurun, dilekçenizi hazırlayıp size gönderelim.

  Trafik Sözlük

  Trafik kazalarında, trafik cezalarında ve sigorta hukuku alanında haklarınızı öğrenebileceğiniz ücretli hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra sizler için en uygun trafik sigortası ve trafik kaskosu yaptırmanıza yarayacak indirim imkanı sunmaktadır. İster 0532 176 95 85 numaralı iletişim hattımızdan ister destek@trafiksozluk.com mail adresimizden istersenizde 0532 1 SÖZLÜK whatsapp hattımızdan bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Size bir tık kadar yakınız !

  İlgili Makaleler

  2 Yorum

  1. Maddi hasarlı kaza yaptım 28.01.2023 polis 57/1a tafamiza verdi şimdi sgorta şirket i danışmanlık şirketi alkol metre red diye tarafımıza rücu etmiş bizde 19 ceza dairesinin kararı covid süreci mı emsal davayı gostererek TTK 1281maddenin hükmünce ispatlanmasini ve münhasıran tek başına kazaya sebebiyet vermediğini yazılı şekilde bildirdik bize nasıl bir yansıma olur teşekkür ederim

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  Başa dön tuşu