Trafik Cezası
Trend

Trafik Cezaları Listesi

İçindekiler

2019 trafik cezaları nedir ?

Karayolları trafik kanununda ve karayolları trafik yönetmeleğinde belirtilen yasaklara ve kurallara uymayanlara trafik zabıtalarınca tatbik edilen trafik idari para cezasıdır. Trafik zabıtası, trafik polisinin, jandandarma trafik personelinin ve belediye bünyesinde zabıta trafik olarak görev yapanların genel adıdır.

2019 trafik cezaları en küçük trafik cezası ne kadar ?

2019 trafik cezaları yayınlandı en küçük trafik cezası 65/1-a trafik cezası Taşıma sınırı üstünde yolcu almak 85 ₺ ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim ile 63.75 ₺ ile 2019 trafik cezaları içerisinde en küçük trafik cezası olmuştur.

2019 trafik cezaları en yüksek trafik cezası ne kadar ?

2019 trafik cezaları yayınlandı en yüksek trafik cezası 22.madde trafik cezası Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yapılacak araçların tesciline esas teşkil edecek işlemleri elektronik ortamda bilgi paylaşımı yoluyla yapmak üzere, elektronik ortamda oluşturduğu bir ay süre ile geçerli tescile ilişkin geçici belgeyi basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin belirlenen usül ve esaslara aykırı hareket etmesi,  17065 ₺ , ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda %25 indirim ile 12798.75 ₺ ile 2019 trafik cezaları içerisinde en yüksek trafik cezası olmuştur.

Trafik polisinin yazmış olduğu trafik cezasının tebliğ tarihi ne zamandır ?

Trafik polisi sizi durdurup sürücü belgenize trafik idari para cezası düzenlemesi durumunda cezai işlemin yapıldığı tarih size tebliğ tarihi sayılır ve ayrıca bir tebliğ gerektirmez, eğer karayolları trafik kanunu 116. madde hükümlerince aracın tescil plakasına cezai işlem uygulanmışsa ilgili trafik birimlerinde ilanen tebliğ yöntemiyle askıya çıkarılır tebliğ edilmemesi durumunda araç sahibinin mernis kayıtlarındaki adresine tebliğ edilmek üzere gönderilir yine tebliğ edilmemesi durumunda ilgili muhtarlığa tebliğ edilir bu süreçlerden dolayı sıklıkla cezalar tebliğ edildi sayılmaktadır zaman zaman e-devlet sistemi üzerinden trafik cezanızı kontrol etmek en basit ve doğru yöntemdir.

2019 trafik cezalarına nasıl itiraz edilir ?

Trafik cezası ‘na itiraz için trafik cezasının tatbik edildiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesine dava açmanız gereklidir.
Dava için evraklar;
Trafik cezası na neden itiraz ettiğinizi belirten Sulh Ceza Mahkemesine sunulmak üzere dilekçe,
Trafik cezası fotopokisi,
Trafik cezası tebligatı fotopokisi,
eğer polis cezayı araç plakasına değilde durdurarak ehliyetinize yazdıysa ceza tutanağı tebligat yerine geçer,
Ruhsat fotokopisi
eğer polis cezayı araç plakasına değilde durdurarak ehliyetinize yazdıysa ehliyet fotokopisi eğer plakaya ceza yazılmışsa araç sahibinin kimlik fotokopisi

Bu evraklarla beraber Sulh Ceza Hakimliğine dava açabilirsiniz.

[td_block_ad_box spot_img_horiz = “içerik-horiz-sol” spot_id = “başlık”]

Ceza MaddesiCeza AçıklamasıMiktarı%25 İndirimli

13 trafik cezası

Yolun yapımı ve bakımı ile görevli kuruluştan izin almadan ve trafik akım…488 ₺366 ₺

14 trafik cezası

Karayolu yapısı üzerine, trafiği
güçleştirecek, tehlikeye sokacak …
488 ₺366 ₺

16 trafik cezası

Karayolu dışında, kenarında veya karayolu sınırı içinde izin almadan, trafik işaretleri…5073 ₺3804.75 ₺

17 trafik cezası

Belediye sınırları dışındaki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı …5073 ₺3804.75 ₺

18 trafik cezası

Belediye sınırları içindeki karayolu kenarında izinsiz olarak yapı …5073 ₺3804.75 ₺

20/1-a/1 trafik cezası

Tescili zorunlu ve ilk tescili yapılacak olan aracın satın alma veya gümrükten çe…235 ₺176.25 ₺

20/1-d trafik cezası

Satış ve devir işlemini, siciline işlenmek üzere üç işgünü içerisinde ilgil…1834 ₺1375.5 ₺

20/1-d-
8 trafik cezası

İcra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdür…235 ₺176.25 ₺

21/1 trafik cezası

Tescil edilen araçları tescil belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak, yasaktır…1002 ₺751.5 ₺

21/5 trafik cezası

Hurdaya çıkarılmıı aracı karayolunda sürmek, yasaktır.
Bu kurala sü…
2018 ₺1513.5 ₺

22 trafik cezası

Genel hükümlerden kaynaklanan sorumlulukları saklı kalmak üzere, ilk tescili yap…17065 ₺12798.75 ₺

23/2-a trafik cezası

Araç tescil belgesini araçta bulundurmamak, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 sayılı…
92 ₺69 ₺

23/2-b trafik cezası

Tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak, yasaktı…92 ₺69 ₺

23/3-a-1 trafik cezası

Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak, yasaktır.
Bu kural…
412 ₺309 ₺

23/3-a-2 trafik cezası

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçüler…844 ₺633 ₺

23/3-b-
1 trafik cezası

Tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak, yasaktır. <…412 ₺309 ₺

23/3-b-
2 trafik cezası

Verilen 7 günlük sürenin sonuna kadar tescilli araca Yönetmelikte öngörülen sayıda…844 ₺633 ₺

23/3-c-1 trafik cezası

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakas…412 ₺309 ₺

23/3-c-2 trafik cezası

Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakas…844 ₺633 ₺

23/4 trafik cezası

Tescilli aracı plakasız kullanmak, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 sayılı karayol…
1698 ₺1273.5 ₺

23/5-a trafik cezası

Başka bir araca tescilli plakayı takmak veya kullanmak, yasaktır.
Bu kurala takana veya k…
5000 ₺3750 ₺

23/5-b trafik cezası

Araca sahte plaka takmak veya kullanmak, yasaktır.
Bu kurala takana veya kullananlara 2918 s…
5000 ₺3750 ₺

25 trafik cezası

Tescili zorunlu olan aracı tescil ettirmeden karayolunda kullanmak,
Tescilsiz olup, karayo…
235 ₺176.25 ₺

26/1 trafik cezası

Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile …108 ₺81 ₺

26/2 trafik cezası

Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta …1002 ₺751.5 ₺

26/3 trafik cezası

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; …108 ₺81 ₺

28 trafik cezası

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının, devlet malı araçlara ait plaka reng…235 ₺176.25 ₺

30/1-a trafik cezası

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile …108 ₺81 ₺

30/1-b trafik cezası

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir ka…235 ₺176.25 ₺

31/1-a trafik cezası

Özelliklerine ve cinslerine göre, Yönetmelikte nitelik ve nicelikleri be…108 ₺81 ₺

31/1-b trafik cezası

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimet…488 ₺366 ₺

31/2 trafik cezası

Takoğraf veya taksimetre cihazlarını bozuk imal etmek veya bozulmasına vasıta olmak, bu duru…7623 ₺5717.25 ₺

32/1 trafik cezası

Araçlar üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği otuz gün …108 ₺81 ₺

32/3 trafik cezası

Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik deği…1002 ₺751.5 ₺

34/a trafik cezası

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak, yasaktır.
Bu kurala araç sah…
235 ₺176.25 ₺

34/b trafik cezası

Muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten men e…488 ₺366 ₺

34/c trafik cezası

Muayene sonucunda emniyetsiz raporu verilen aracın trafiğe çıkarılması, yasaktır. <…488 ₺366 ₺

35/7 trafik cezası

Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şart…8000 ₺6000 ₺

36/3-a trafik cezası

Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak, yasaktır.
Bu kurala kullananlara ve kullandıranl…
2018 ₺1513.5 ₺

36/3-b trafik cezası

Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da Karayolları Trafi…2018 ₺1513.5 ₺

36/3-c trafik cezası

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, yasaktır.
Bu kurala kulla…
2018 ₺1513.5 ₺

37 trafik cezası

11 yaşını bitirmeden bisiklet kullanmak, 13 yaşını bitirmeden motorsuz taşıt kullan…108 ₺81 ₺

39/2 trafik cezası

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürm…1002 ₺751.5 ₺

39/3 trafik cezası

Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak, yasaktır.
Bu kurala s…
407 ₺305.25 ₺

39/4 trafik cezası

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile Yönetmelikte belirtilen süreye ve…407 ₺305.25 ₺

42/11 trafik cezası

Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda…1002 ₺751.5 ₺

44/1-a trafik cezası

İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek…235 ₺176.25 ₺

44/1-b trafik cezası

Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin …235 ₺176.25 ₺

46/2-a trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok …235 ₺176.25 ₺

46/2-b trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, …235 ₺176.25 ₺

46/2-c trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek ş…235 ₺176.25 ₺

46/2-d trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli ola…235 ₺176.25 ₺

46/2-e trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; iki veya daha fazla şeritli …488 ₺366 ₺

46/2-f trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil …1002 ₺751.5 ₺

46/2-g trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafiği aksatacak veya tehlikeye soka…1002 ₺751.5 ₺

46/2-h trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikam…1002 ₺751.5 ₺

46/3 trafik cezası

Hayvanlarını veya hayvan sürülerini gidiş yönüne göre yolun en sağından ve imka…235 ₺176.25 ₺

, trafik cezası

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve …235 ₺176.25 ₺

47/1-b trafik cezası

Kırmızı ışık kuralına uymamak, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 sayılı karayo…
235 ₺176.25 ₺

47/1-c trafik cezası

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya göst…108 ₺81 ₺

47/1-d trafik cezası

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, …108 ₺81 ₺

48/5 trafik cezası

Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak,
Hususi otomobil dışın…
1002 ₺751.5 ₺

48/8 trafik cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak, yasaktır.
Bu kurala sürücül…
5167 ₺3875.25 ₺

48/9 trafik cezası

Yaralanmalı veya ölümlü ya da kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasın…2869 ₺2151.75 ₺

49/3 trafik cezası

Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücülerinin; taşıt kullanma …108 ₺81 ₺

51/2-a trafik cezası

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar …235 ₺176.25 ₺

51/2-b trafik cezası

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak, …488 ₺366 ₺

51/2-c trafik cezası

Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını % 50’den fazla aşmak, yasaktır.
Bu ku…
1002 ₺751.5 ₺

51/5-a trafik cezası

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz…Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

51/5-b trafik cezası

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüy…2018 ₺1513.5 ₺

52/1-a trafik cezası

Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe …108 ₺81 ₺

52/1-b trafik cezası

Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, ha…108 ₺81 ₺

52/1-c trafik cezası

Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı
aracın yük ve teknik özelliğine, g…
108 ₺81 ₺

52/1-d trafik cezası

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların g…108 ₺81 ₺

53/1-a trafik cezası

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 sayılı …
108 ₺81 ₺

53/1-b trafik cezası

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 sayılı k…
108 ₺81 ₺

53/1-c trafik cezası

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek, yasaktır.
Bu kurala sürücül…
108 ₺81 ₺

53/1-d trafik cezası

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek, yasaktır.
Bu kurala sü…
108 ₺81 ₺

53/2 trafik cezası

Sağa ve sola dönüşlerde, kurallara uygun olarak geçiş yapan yayalara, varsa bisiklet…108 ₺81 ₺

54/1-a trafik cezası

Öndeki aracı geçerken geçme kurallarına riayet etmemek, yasaktır.
Bu kurala sü…
235 ₺176.25 ₺

54/1-b trafik cezası

Geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek, yasaktır.
Bu kurala sürüc…
235 ₺176.25 ₺

55 trafik cezası

Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymamas…108 ₺81 ₺

56/1-a trafik cezası

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak, yasaktır.
Bu kurala sürüc…
108 ₺81 ₺

56/1-b trafik cezası

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçl…108 ₺81 ₺

56/1-c trafik cezası

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip), yasakt…108 ₺81 ₺

56/1-d trafik cezası

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel …108 ₺81 ₺

56/1-e trafik cezası

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa moto…108 ₺81 ₺

57/1-a trafik cezası

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakk…108 ₺81 ₺

57/1-b trafik cezası

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik …108 ₺81 ₺

57/1-c trafik cezası

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları …108 ₺81 ₺

57/1-d trafik cezası

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akımı; kendisini kavşak içinde …108 ₺81 ₺

57/1-e trafik cezası

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların …108 ₺81 ₺

57/1-f trafik cezası

Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde h…108 ₺81 ₺

58 trafik cezası

Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ ken…108 ₺81 ₺

59 trafik cezası

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park e…108 ₺81 ₺

60/1-a trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik i…108 ₺81 ₺

60/1-b trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak, yasaktır…108 ₺81 ₺

60/1-c trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, yasaktır.
108 ₺81 ₺

60/1-d trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı …108 ₺81 ₺

60/1-e trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde veya dönemeçle…108 ₺81 ₺

60/1-f trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, yasaktır.
Bu kura…
108 ₺81 ₺

60/1-g trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak, yasaktır. …108 ₺81 ₺

60/1-h trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen y…108 ₺81 ₺

61/1-a trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, yasaktır…108 ₺81 ₺

61/1-b trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerler…108 ₺81 ₺

61/1-c trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, yasaktır. <br…108 ₺81 ₺

61/1-d trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metr…108 ₺81 ₺

61/1-e trafik cezası

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki y…108 ₺81 ₺

61/1-f trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortad…108 ₺81 ₺

61/1-g trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel …108 ₺81 ₺

61/1-h trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkış…108 ₺81 ₺

61/1-ı trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışı…108 ₺81 ₺

61/1-j trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çık…108 ₺81 ₺

61/1-k trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemi…108 ₺81 ₺

61/1-l trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek, …108 ₺81 ₺

61/1-m trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmeli…108 ₺81 ₺

61/1-n trafik cezası

Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek, yasaktır.
Bu kur…
108 ₺81 ₺

61/1-o trafik cezası

Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek, yasakt…216 ₺162 ₺

62 trafik cezası

Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir
trafik işaretiyle izin verilmedikçe …
108 ₺81 ₺

63 trafik cezası

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak, yasaktır.
Bu kurala s…
488 ₺366 ₺

64/1-a-1 trafik cezası

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, ye…108 ₺81 ₺

64/1-a-2 trafik cezası

Geceleri, yerleşim birimleri dışında ve içinde karayollarındaki karşılaşmalarda, bir …235 ₺176.25 ₺

64/1-a-3 trafik cezası

Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla …108 ₺81 ₺

64/1-b-
1 trafik cezası

Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğ…108 ₺81 ₺

64/1-b-
2 trafik cezası

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 s…
108 ₺81 ₺

64/1-b-
3 trafik cezası

Gece karşılaşmalarda ışıkları söndürmek, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 say…
108 ₺81 ₺

64/1-b-
4 trafik cezası

Öndeki aracı geçerken, uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkla…108 ₺81 ₺

64/1-b-
5 trafik cezası

Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak, yasaktır.
Bu kurala sür…
108 ₺81 ₺

64/1-b-
6 trafik cezası

Sadece park lambaları ile seyretmek, yasaktır.
Bu kurala sürücülere 2918 sayılı karayo…
108 ₺81 ₺

65/1-a trafik cezası

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak, yasaktır.
Bu kurala uymayanlara 2918 sayılı kara…
85 ₺63.75 ₺

65/1-
b(a) trafik cezası

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan …915 ₺686.25 ₺

65/1-
b(b) trafik cezası

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan …1834 ₺1375.5 ₺

65/1-b (c) trafik cezası

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan …2751 ₺2063.25 ₺

65/1-b (d) trafik cezası

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan …3673 ₺2754.75 ₺

65/1-b (e) trafik cezası

Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan …5510 ₺4132.5 ₺

65/1-c trafik cezası

Azami yüklü ağırlık veya izin verilen azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile …915 ₺686.25 ₺

65/1-d trafik cezası

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabil…225 ₺168.75 ₺

65/1-e trafik cezası

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak, yasaktır.
455 ₺341.25 ₺

65/1-f trafik cezası

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin …455 ₺341.25 ₺

65/1-g trafik cezası

Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirme…915 ₺686.25 ₺

65/1-h trafik cezası

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, …225 ₺168.75 ₺

65/1-i trafik cezası

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak …225 ₺168.75 ₺

65/1-j trafik cezası

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve…225 ₺168.75 ₺

65/1-k trafik cezası

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden …225 ₺168.75 ₺

65/4 trafik cezası

Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağm…1834 ₺1375.5 ₺

65/A trafik cezası

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlarda, yılın zorunlu tutulan dönemle…625 ₺468.75 ₺

66 trafik cezası

Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, …235 ₺176.25 ₺

67/1-a trafik cezası

Park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken veya park yaparken t…235 ₺176.25 ₺

67/1-b trafik cezası

Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek, izin veril…235 ₺176.25 ₺

67/1-c trafik cezası

Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları vey…235 ₺176.25 ₺

67/1-d trafik cezası

Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları …5010 ₺3757.5 ₺

68/1-a-1 trafik cezası

Yönetmelikte belirtilen tedbirleri almadan, diğer yayalar için ciddi rahatsızlık verece…108 ₺81 ₺

68/1-a-2 trafik cezası

Yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığ…108 ₺81 ₺

68/1-a-3 trafik cezası

Her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır dur…108 ₺81 ₺

68/1-b-
1 trafik cezası

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıkl…108 ₺81 ₺

68/1-b-
2 trafik cezası

Karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmemek, yasaktır.
Bu kurala yayala…
108 ₺81 ₺

68/1-c trafik cezası

Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlike…108 ₺81 ₺

69/1 trafik cezası

Yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde; zorunlu haller d…108 ₺81 ₺

69/2 trafik cezası

Başıboş hayvan bırakma yasağına riayet etmeyerek, trafik kazasına sebebiyet vermek, yasakt…Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

70 trafik cezası

Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek, yasaktır.
Bu kurala uymayan…
488 ₺366 ₺

71 trafik cezası

Zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak, yasaktır.
Bu ku…
108 ₺81 ₺

72 trafik cezası

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun …108 ₺81 ₺

73/a trafik cezası

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde…108 ₺81 ₺

73/b trafik cezası

Araçlardan bir şey atmak veya dökmek, yasaktır.
Bu kurala uymayanlara 2918 sayılı karay…
108 ₺81 ₺

73/c trafik cezası

Seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanmak, yasak…235 ₺176.25 ₺

74/a trafik cezası

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işa…488 ₺366 ₺

74/b trafik cezası

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işa…488 ₺366 ₺

75 trafik cezası

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmamas…235 ₺176.25 ₺

76 trafik cezası

Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin
durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, …
235 ₺176.25 ₺

77/1-b trafik cezası

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişile…235 ₺176.25 ₺

77/1-c trafik cezası

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek, yasakt…108 ₺81 ₺

78/1-a trafik cezası

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri b…108 ₺81 ₺

78/1-b trafik cezası

Motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığ…108 ₺81 ₺

79 trafik cezası

Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu …Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

81/1-a trafik cezası

Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak, yasakt…235 ₺176.25 ₺

81/1-b trafik cezası

Kazalarda; ölen, yaralanan veya maddi hasar var ise bu kaza can ve mal güvenliğini …488 ₺366 ₺

81/1-c trafik cezası

Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği …235 ₺176.25 ₺

81/1-d trafik cezası

Kazayı yetkililere bildirmemek, yetkililer gelinceye kadar veya bunların izn…235 ₺176.25 ₺

81/1-e trafik cezası

Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya …235 ₺176.25 ₺

81/3 trafik cezası

Yaralanmalı veya ölümlü kazalar ile anlaşma hali dışında maddi hasarlı trafik kazalarında…488 ₺366 ₺

82/1-a trafik cezası

Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin …235 ₺176.25 ₺

82/1-b trafik cezası

Şehirlerarası akaryakıt istasyonlarında sağlık malzemesi bulundurmamak, yasaktır.
Bu k…
235 ₺176.25 ₺

82/1-c trafik cezası

Tamirhane, servis istasyonu ve garaj gibi yerlere ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan bir …235 ₺176.25 ₺

91 trafik cezası

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, yasaktır.
Bu kurala işle…
108 ₺81 ₺

94 trafik cezası

Sigorta müddetinin sona ermesi veya işletenin değişmesi halinde belirlenen müddetler…108 ₺81 ₺

99 trafik cezası

Zarar gören kişilerin kaza veya zarara ilişkin belgelerin ibrazını müteakip 8 iş günü için…7623 ₺5717.25 ₺

101 trafik cezası

Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapmamak, yasaktır.
Bu kurala sigorta …
7623 ₺5717.25 ₺

104 trafik cezası

Gözetim, onarım bakım, alım, satım veya araçta değişiklik yapılması am…7623 ₺5717.25 ₺

118 trafik cezası

Trafik ihlalinin yapıldığı tarihten geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza …Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

118/5 trafik cezası

Asli kusurlu olarak, ölümle sonuçlanan trafik kazalarına sebebiyet vermek, yasaktır.
Bu …
Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

123/4 trafik cezası

Yazılı uyarıya rağmen belirlenecek süre içinde kurslarını Kanun ve Yöne…Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

123/5 trafik cezası

Gerekli makamdan izin ve belge almadan sürücü kursları açmak, yasaktır.
Bu kurala …
Adli Hükümler UygulanmaktadırAdli Hükümler Uygulanmaktadır

131/6-a trafik cezası

Yetkisiz olarak tescil plakası basmak, yasaktır.
Bu kurala uymayanlara 2918 sayılı karayo…
10000 ₺7500 ₺

131/6-b trafik cezası

Yetkisiz olarak tescil plakası dağıtmak, yasaktır.
Bu kurala uymayanlara 2918 sayılı ka…
10000 ₺7500 ₺

131/6-c trafik cezası

Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipl…10000 ₺7500 ₺

131/6-d trafik cezası

Trafik şube veya bürolarında ve motorlu taşıt sürücüleri kurslarında iş sahipl…10000 ₺7500 ₺

Ek-2/1 trafik cezası

Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak v…1002 ₺751.5 ₺

Ek-2/3-
a trafik cezası

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden …5010 ₺3757.5 ₺

Ek-2/3-
b trafik cezası

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/…2018 ₺1513.5 ₺

Ek-2/3-
c trafik cezası

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/…1002 ₺751.5 ₺

Ek 2/5 trafik cezası

Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediy…1002 ₺751.5 ₺

Ek-2/6 trafik cezası

Ayırıcı işareti bulunmayan ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanunu ka…334 ₺250.5 ₺

Ek-8 trafik cezası

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptıranlar ile sigorta yaptırılan araç…7623 ₺5717.25 ₺

65/1-g-yük gönderenler trafik cezası

Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirme…1834 ₺1375.5 ₺

Trafik Sözlük

Trafik kazalarında, trafik cezalarında ve sigorta hukuku alanında haklarınızı öğrenebileceğiniz ücretli hukuki danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra sizler için en uygun trafik sigortası ve trafik kaskosu yaptırmanıza yarayacak indirim imkanı sunmaktadır. İster 0532 176 95 85 numaralı iletişim hattımızdan ister destek@trafiksozluk.com mail adresimizden istersenizde 0532 1 SÖZLÜK whatsapp hattımızdan bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Size bir tık kadar yakınız !

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu